رویداد های پیش رو

بررسی معماری دستگاه های IOT با رویکرد عملی
نوع رویداد : وبینار
 • تاریخ رویداد : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
 • مدت رویداد : ۱روز
 • ساعت شروع : ۱۸:۰۰
 • ساعت پایان : ۲۰:۰۰
بررسی معماری دستگاه های IOT با رویکرد عملی
دسته‌بندی و ساخت انواع شبکه‌های دسترسی بیسیم اینترنت اشیا
نوع رویداد : وبینار
 • تاریخ رویداد : ۱۴۰۱/۰۲/۶
 • مدت رویداد : ۱روز
 • ساعت شروع : ۱۸:۰۰
 • ساعت پایان : ۲۰:۰۰
دسته‌بندی و ساخت انواع شبکه‌های دسترسی بیسیم اینترنت اشیا
فرصت‌های کارآفرینی برای متخصصین با موضوع کاربرد های IOT در صنعت
نوع رویداد : وبینار
 • تاریخ رویداد : ۱۴۰۱/۰۲/۶
 • مدت رویداد : ۱روز
 • ساعت شروع : ۱۸:۰۰
 • ساعت پایان : ۲۰:۰۰
فرصت‌های کارآفرینی برای متخصصین با موضوع کاربرد های IOT در صنعت

هیچ محصولی یافت نشد.