فرصت‌های کارآفرینی برای متخصصین با موضوع کاربرد های IOT در صنعت

تاریخ رویداد :

۱۴۰۱/۰۲/۶

مدت رویداد :

۱روز

ساعت شروع :

۱۸:۰۰

ساعت پایان :

۲۰:۰۰

هزینه شرکت در رویداد

توضیحات رویداد

معرفی رویداد

هشتمین وبینار فرصت‌های کارآفرینی برای متخصصین با موضوع کاربرد های IOT در صنعت

 

محور های رویداد

 • تعریف اینترنت اشیا
 • مسیر حرکت تکنولوژي به سمت اینترنت اشیا
 • تاثیر اینترنت اشیا بر جامعه
 • توصیف ساختار اینترنت اشیا
 • اینترنت اشیا صنعتی
 • حرکت به سمت کارخانه هوشمند و انتقلاب صنعتی چهارم

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

 • 08:00

  عنوان برنامه

  نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران / نام سخنران

مخاطبان رویداد

 • متخصصین مخابرات
 • متخصصین برق
 • متخصصین فناوری اطلاعات IT
 • متخصصین امنیت
 • و سایر علاقه مندان

سخنران ها

دکتر مهدی نادری سورکی متخصص در تحلیل و طراحی شبکه های مخابراتی نسل های آینده

سوالات متداول

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست. در نتیجه طرح کلی دید درستی به کار فرما نمیدهد. اگر طراح بخواهد 

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست. در نتیجه طرح کلی دید درستی به کار فرما نمیدهد. اگر طراح بخواهد طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست. در نتیجه طرح کلی دید درستی به کار فرما نمیدهد. اگر طراح بخواهد 

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست. در نتیجه طرح کلی دید درستی به کار فرما نمیدهد. اگر طراح بخواهد 

تاریخ رویداد : ۱۴۰۱/۰۲/۶

فرصت‌های کارآفرینی برای متخصصین با موضوع کاربرد های IOT در صنعت

 • مدت رویداد : ۱روز
 • ساعت شروع : ۱۸:۰۰
 • ساعت پایان : ۲۰:۰۰
هزینه ثبت نام

همین الان ثبت نام کنید:

تاریخ رویداد : ۱۴۰۱/۰۲/۶

فرصت‌های کارآفرینی برای متخصصین با موضوع کاربرد های IOT در صنعت

 • مدت رویداد : ۱روز
 • ساعت شروع : ۱۸:۰۰
 • ساعت پایان : ۲۰:۰۰
هزینه ثبت نام